JFVD Congres 2021 - Dag van de vrijheid

JFVD Congres 2021 - Dag van de vrijheid

Zoals aangekondigd roepen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen op zondag 19 september 2021 tussen 10:30 en 12:00 in Scheveningen.

De agenda en de stukken zijn conform de statuten en het huishoudelijk reglement van JFVD op deze pagina te vinden.

Opmerkingen, vragen, stukken of amendementen kunnen tot en met 12 september ingediend worden door te mailen naar [email protected].Reserveer je tickets via jongerenfvd.nl/congres!

Agenda JFVD ALV 2021

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag auditcommissieBijlage: Verslag Auditcommissie 2020
 4. Behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten 2020 en verlening dechargeBijlage: Jaarrekening JFVD 2020
 5. Vaststellen begroting 2022 Bijlage: Begroting 2022
 6. Uitstel behandeling en vaststelling balans en rekening van baten en lasten 2020
 7. Benoeming leden Commissie van Beroep en plaatsvervangend lidTe benoemen leden: Rick de Vries, Lidewij de Vos, Robin van der Velde, Samuel Jong (plaatsvervangend lid).
 8. Benoeming leden AuditcommissieTe benoemen leden: Carlos Klazinga, Andreas Bakir, Nils Szabó.
 9. Jaarverslag bestuur 2020Bijlage: Jaarverslag bestuur 2020
 10. Benoeming bestuur 2021Te benoemen leden: Iem al Biyati (voorzitter), Massimo Etalle (secretaris), Tom Russcher (penningmeester), Davy van Reenen, Claire Middelkoop.
 11. Rondvraag