Woke en LHBTI-propaganda

Woke en LHBTI-propaganda
  • Geen ‘diversiteitsquota’ of ‘positieve’ discriminatie
  • Kinderen beschermen tegen woke-activisme en LHBTI-propaganda
  • Onomkeerbare hormoonbehandelingen en geslachtsoperaties voor minderjarigen verbieden

Het uit de VS overgewaaide woke-activisme rukt op in Nederland. Op steeds meer plekken in onze publieke ruimte wordt een ideologie van zelfafwijzing en schuld uitgedragen. Onze geschiedenis, tradities en cultuur - zaken die Nederlanders volgens FVD juist met elkaar verbinden - worden ter discussie gesteld en aangevallen. Alle sociaal-maatschappelijke normen staan onder druk. Vooral ‘witte’ (activistentaal voor ‘blanke’, red.), heteroseksuele mannen moeten het ontgelden. Zij zouden het toonbeeld zijn van onderdrukking door het Westen en, volgens de woke-activisten, verantwoordelijk zijn voor zo’n beetje alle problemen in de wereld. Overal - in reclames, in de kunst, bij sportevenementen en op scholen - wordt dit idee plichtmatig gepropageerd. 

Ook kinderen zijn het doelwit geworden van woke-activisten. Ze worden, veelal door gesubsidieerde organisaties (die ‘gastlessen’ verzorgen op scholen), banggemaakt met doemscenario’s over het klimaat, een schuldgevoel aangepraat vanwege het verleden en al op vroege leeftijd in aanraking gebracht met alternatieve seksuele oriëntaties - want ook de heteroseksuele norm is woke-activisten een doorn in het oog.

De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar: steeds meer jongeren worden aan het twijfelen gebracht over hun zogenaamde ‘genderidentiteit’ en hebben ten onrechte het gevoel in het ‘verkeerde lichaam’ te zitten. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren, die in het ergste geval worden overgehaald om onomkeerbare hormoonbehandelingen en geslachtsoperaties te ondergaan. Hormoonremmers worden toegediend aan kinderen vanaf 11 jaar en borstamputaties verricht bij kinderen vanaf 15 jaar. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat een geslachtsoperatie doet verviervoudigd. FVD wil deze schadelijke trend zo snel mogelijk keren. Het trots zijn op de eigen, Nederlandse identiteit speelt daarin een sleutelrol.

FVD wil: 

  1. Mensen beoordelen op individuele kwaliteiten; geen ‘diversiteitsquota’ of ‘positieve’ discriminatie.
  2. Geen excuses of smartengelden van de regering voor zaken die een ver verleden betreffen.
  3. Geen gebruik meer van de activistische vlaggen door overheidsinstellingen.
  4. Niet meegaan in activistisch taalgebruik zoals ‘wit’ i.p.v. blank; geen taboe op gangbare Nederlandse woorden.
  5. Geen subsidies meer voor organisaties die op scholen seksualiteit opdringen aan kinderen, zoals de Rutgers Stichting.
  6. Verbod op hormoonbehandelingen en operaties voor minderjarigen in het kader van een ‘geslachtsverandering’.
  7. Geen deelname van kinderen aan ‘pride parades’ en ‘dragqueenshows’.