NPO

  • Sanering budgetten van de NPO
  • Onafhankelijke raad van toezicht aanstellen
  • Van drie naar twee zenders, en niet meer focussen op entertainment

Forum voor Democratie constateert grote vooringenomenheid in de publieke media. Een stuitende eenzijdigheid domineert, gekoppeld aan groot gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. De onderwerpkeuze, gasten en voorkeuren van steeds dezelfde presentatoren zorgen voor steeds hetzelfde narratief.

De NPO is verworden tot een instrument van het partijkartel. Grondige sanering van de publieke omroep is daarom een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke kartelbestrijding.

Wij willen:

  • Ingrijpende sanering van de budgetten van de publieke omroep.
  • Partijlidmaatschappen bestuursleden, presentatoren en netmanagers NPO openbaar.
  • Benoeming onafhankelijke Ombudsman, die neutraliteit van opinie- en debatprogramma’s waarborgt en klachten in het openbaar bespreekt en behandelt.
  • Onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO.
  • Salarissen NPO gemaximeerd op de Balkenendenorm. Geen belangenverstrengeling meer tussen productiemaatschappijen en loondienstverband.
  • Twee publieke tv-zenders met focus op informatie, taal, cultuur, geschiedenis en documentaires.
  • NPO stopt ongebreidelde uitbreiding digitale platformen, die concurreren met de markt.