Landbouw, veeteelt en visserij

Landbouw, veeteelt en visserij
 • Respect, aandacht en steun voor onze boeren
 • Grondgebonden veehouderij stimuleren door regelgeving te verminderen
 • Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden

De agrarische sector in Nederland is een technologisch hoogwaardige bedrijfstak. Forum voor Democratie wil deze sector voor Nederland behouden en versterken. Met daarbij oog voor milieu en dierenwelzijn. Het zal bij de productie van levensmiddelen steeds meer gaan om kwaliteit in plaats van kwantiteit. En in de meeste deelsectoren zal de export van agrarische eindproducten voor nabijgelegen markten, belangrijker zijn dan die voor verafgelegen markten, al geldt dat natuurlijk niet voor heel gespecialiseerde en hoogwaardige bedrijven in bijvoorbeeld de sierbloementeelt of de zaadveredeling en ander uitgangsmateriaal.

Koeien horen in de Nederlandse weilanden thuis. En Nederlandse boeren zijn ondernemers, die alle ruimte moeten krijgen die ze nodig hebben om hun beroep uit te oefenen. Het visserijbeleid van de Europese Unie is schadelijk voor de Nederlandse vissers. Zolang Nederland deel uit maakt van de EU, moet in Brussel veel harder worden opgekomen voor de belangen van onze vissers. Er moeten goede afspraken uitonderhandeld worden met de Britten over vissen in onze beider territoriale wateren. Desnoods buiten de EU om.

De natuur moet meer toegankelijk worden voor recreatiemogelijkheden voor de burger. Rewilding staat daar tegenover. Dat beoogt een omschakeling van marginale, gesubsidieerde landbouw naar een meer duurzame en dienstverlenende wildernis economie. Dit is nergens van toepassing in Nederland. We hebben geen marginale landbouw en we hebben geen ruimte. Kortom: rewilding is in Nederland onzinnig. Elke euro die daarheen gaat is verspilling en gaat ten koste van zinvolle natuurrecreatie versterkende maatregelen.

Wij willen:

 • Respect, aandacht en steun voor onze boeren.
 • Voorzetten van innovatiekracht via kenniscentra als ‘Wageningen’.
 • Stikstofbeleid op de schop. De Nederlandse invulling van het Natura2000 beleid moet geëvalueerd worden en tot die tijd geen buitensporige maatregelen die gangbare activiteiten ontwrichten.
 • Meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem, verkleinen afstand tussen voedselproductie en consument, kinderen leren waar ons eten vandaan komt.
 • Een NVWA die met meer slagkracht kan handhaven. Daarom minder management en meer handhavers onder andere voor dierenwelzijn bij alle dierhouders ook zogenaamde grote grazers, die in feite gehouden dieren zijn.
 • Toepassen innovatieve technieken van plantenveredeling zoals CrispR Cas 9.
 • Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden.
 • Stoppen met Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU.
 • Grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering van de regelgeving.
 • In de EU veel meer opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij.
 • Stoppen met rewildingprojecten en de natuur openstellen voor recreatie.