Landbouw, veeteelt en visserij

Landbouw, veeteelt en visserij
 • Het volledige stikstofbeleid van tafel; alle reductiedoelstellingen schrappen
 • Nooit akkoord gaan met onteigening
 • Geen 'vrijwillige' uitkoop van boeren met belastinggeld; behoud van de agrarische sector als uitgangspunt

De toekomst van de Nederlandse agrarische sector hangt aan een zijden draadje. Met stikstofregels maakt het kabinet boeren het werken onmogelijk. Landonteigening dreigt voor velen. Familiebedrijven staan op omvallen. En dat terwijl boeren van onschatbare waarde zijn voor Nederland. Nederlandse boeren leveren landbouwproducten van topkwaliteit.

Ze voorzien in ons voedsel en zijn belangrijk voor de export. Daarnaast zijn ze het toonbeeld van Nederlandse innovatie en ondernemerschap. 

Maar we zouden boeren tekort doen als we alleen stilstaan bij de economische waarde die ze vertegenwoordigen. Het zijn namelijk ook de agrariërs die zorgen voor het karakteristieke Nederlandse landschap. Ze staan voor de enige échte binding met onze grond. Ze zijn onderdeel van onze cultuur. Boeren zijn Nederland.

Het visserijbeleid van de Europese Unie is schadelijk voor de Nederlandse vissers. Zolang Nederland deel uit maakt van de EU, moet in Brussel veel harder worden opgekomen voor de belangen van onze vissers. Er moeten goede afspraken uitonderhandeld worden met de Britten over vissen in onze beider territoriale wateren. Desnoods buiten de EU om.

FVD wil:

 1. Het volledige stikstofbeleid van tafel; alle reductiedoelstellingen schrappen.
 2. Nooit akkoord gaan met onteigening.
 3. Geen 'vrijwillige' uitkoop van boeren met belastinggeld; behoud van de agrarische sector als uitgangspunt.
 4. Stikstofnormen naar Duits model.
 5. De Nederlandse invulling van Natura 2000-gebieden herzien.
 6. Veel meer respect, aandacht en steun voor onze boeren.
 7. Voorzetten van innovatiekracht via kenniscentra als ‘Wageningen’.
 8. Meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem, verkleinen afstand tussen voedselproductie en consument, kinderen leren waar ons eten vandaan komt.
 9. Toepassen innovatieve technieken van plantenveredeling zoals CrispR Cas 9.
 10. Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden.
 11. Stoppen met Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU.
 12. Grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering van de regelgeving.
 13. In de EU veel meer opkomen voor Nederlandse belangen qua landbouw en visserij.
 14. Stoppen met rewildingprojecten en de natuur openstellen voor recreatie.