(Kern)energie en innovatie

(Kern)energie en innovatie
 • Geen CO2-reductiedoelen
 • Kernenergie stimuleren
 • Besluit tot sluiting van kolencentrales terugdraaien

De kwaliteit van leven en de levensverwachting is de afgelopen 150 jaar enorm toegenomen. Dat hebben we te danken aan de zogeheten ‘fossiele’ brandstoffen. En het energieverbruik zal de komende jaren nog flink toenemen. Zon, wind en biomassa kunnen nooit in onze behoefte voorzien. Ondanks enorme uitgaven aan zon en wind, voorzien zij slechts in 1% van onze energiebehoefte. Bovendien verpesten windturbines en graslanden vol zonnepanelen ons mooie Nederlandse landschap.

Kernenergie daarentegen is een schone, betrouwbare en zeer veilige techniek. In Frankrijk wordt meer dan 70% van de elektriciteit door kernenergie opgewekt. In tegenstelling tot ‘renewables’ zoals zon, wind en biomassa is de energiedichtheid van kernenergie zeer groot en het ruimtegebruik zeer beperkt. Het enige wat nodig is, is een langdurige commitment van de Nederlandse overheid zodat energiemaatschappijen de investering aandurven waar we 60 tot 80 jaar van profiteren. Het is verder goed voor de werkgelegenheid omdat bedrijven in Nederland dan concurrerend kunnen produceren.

Ondertussen kunnen we blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas, olie en onze hypermoderne kolencentrales die pas een paar jaar in bedrijf zijn. De plannen om onze woningen van het aardgas af te halen zijn peperduur en ridicuul. We hebben het beste en meest fijnmazige aardgasnetwerk ter wereld. Het aardgasverbod moet van tafel. Ten aanzien in Groningen geldt dat wij volledige en ruimhartige compensatie voor getroffenen aldaar willen. Maar de winning moet worden voortgezet. Daarbij wordt wat ons betreft een aanzienlijk deel van de aardgasbaten gebruikt om direct in de regio te investeren.

FVD wil ook inzetten op onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren. Dit is ook een vorm van kernenergie waarbij thorium als brandstof wordt gebruikt. Deze nieuwe vorm van kernenergie biedt vele voordelen en één daarvan is dat er nauwelijks afval overblijft. Nederland als koploper in de wereld met deze innovatie techniek. Het kan omdat alle basiselementen aanwezig zijn. NRG in Petten is de enige locatie ter wereld waar proeven gedaan kunnen worden en daar is inmiddels ook veel kennis aanwezig. Deze koppositie mogen we nooit uit handen geven.

Wij willen:

 • Stoppen met gesubsidieerde wind- en zonneparken en biomassacentrales.
 • Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking. Huishoudens en ondernemers mogen niet met stijgende energiekosten worden geconfronteerd vanwege absurde “duurzaamheidseisen”.
 • Kernenergie stimuleren door middel van scheppen goede lange termijn randvoorwaarden.
 • Innovatie: gesmoltenzoutreactoren (thorium) als opvolgers van kernenergie.
 • Blijven vertrouwen op (geïmporteerd) aardgas en fossiele brandstoffen.
 • Het besluit tot sluiting van onze hypermoderne kolencentrales terugdraaien.
 • Het aardgasverbod per direct opheffen.
 • Ruime compensatie getroffenen in Groningen.