Integratie

Integratie
  • Geen 'quota' of 'positieve discriminatie'
  • Geen gedwongen diversiteit
  • Misstanden bij islamitische scholen aanpakken

Wij staan voor een samenleving waarin mensen vrij zijn en elkaar met respect behandelen. Discriminatie vanuit de overheid richting burgers is volstrekt ongeoorloofd: alle staatsburgers zijn gelijk voor de wet en dienen in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. Wij zijn dus ook tegen quota en tegen ‘proportionele vertegenwoordiging’ in maatschappelijke organen op grond van willekeurige criteria (bijvoorbeeld: ‘vrouw’ of ‘allochtoon’). Dat ondermijnt de gelijkheid en is onverenigbaar met het beginsel van non-discriminatie.

Ook de uitvoerende en de rechterlijke macht dienen neutraal te zijn. De politie draagt het standaard uniform en rechters dragen hun toga; geen hoofddoekjes of andere ostentatieve symbolen. Burgemeesters zijn herkenbaar aan hun ambtsketen; niet aan een ‘button’ van betogers. Van ambtenaren van de burgerlijke stand mogen we dezelfde neutraliteit verwachten.

De uitwerking van het non-discriminatie artikel in de grondwet blijft wat ons betreft primair van toepassing op de relatie van de staat met haar burgers. We willen zo min mogelijk ingrijpen in de relatie tussen burgers onderling. Ongemengde studentenverenigingen moeten bijvoorbeeld kunnen blijven bestaan. Ook een sportschool die alleen voor vrouwen toegankelijk is, moet mogelijk zijn. We geloven niet in arbitraire ‘groepsidentiteiten’ of het ‘beledigen’ van die veronderstelde ‘collectiviteit’.

De vrijheid van onderwijs wordt geregeld in artikel 23 Grondwet. Dit artikel waarborgt een Nederlandse traditie van een pluriform onderwijsaanbod. Zo vormt het Christelijk onderwijs een onmisbare hoeksteen van het Nederlands onderwijslandschap. Er bestaan gegronde zorgen over de toenemende radicalisering binnen het Islamitisch onderwijs in Nederland. De stichting, richting en inrichting van deze scholen kan op gespannen voet staan met Nederlandse waarden en tradities. Het is daarom van belang dat deze scholen de fundamentele (Joods-Christelijke) waarden onderschrijven van de ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’.

Wij willen:

  • Volledige gelijkheid voor de wet.
  • Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie.
  • Geen gedwongen ‘diversiteit’.
  • Misstanden bij islamitische scholen aanpakken.
  • Maximale vrijheid van onderwijs mits onderschrijving van vijf fundamentele waarden uit de Wet Bescherming Nederlandse Waarden.