Infrastructuur, verkeer en transport

Infrastructuur, verkeer en transport
 • Geen wagenparktransitie; benzine- en dieselauto's behouden
 • Maximum snelheid terug naar 130 km/u en harder waar dat kan
 • Trajectcontroles afschaffen

Dat we ons zo vrij en ver kunnen bewegen behoort tot de mooiste aspecten van de moderne tijd. Nog nooit in de geschiedenis kon de mens zich zo vrij bewegen als nu: we kunnen de hele wereld zien. Daarom zijn wij vóór mobiliteit. We willen het vliegverkeer faciliteren en automobilisten niet dwarszitten. Maximumsnelheid naar Duits model en trajectcontroles afschaffen.

We verkorten bureaucratische trajecten die de aanleg van wegen vertragen. En we willen vaart maken met de 'missing links' (zoals A8-A9) en de verbreding van essentiële wegen - ook buiten de Randstad. In Oost-Nederland wordt de N35 een volwaardige A35. De Westerscheldetunnel wordt tolvrij. We zetten in op een nieuwe luchthaven in zee. Die ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en extra ruimte in ons land en is goed voor onze economie. Ook willen we andere supersnelle verbindingen ontwikkelen en tot stand brengen. Ook digitaal: wij zijn voor supersnel glasvezelinternet in heel Nederland.

Daarnaast is de traditionele transportsector voor ons van groot belang, maar de belangen van transporteurs worden al jaren verwaarloosd. De parkeerplaatsen langs onze wegen staan vol met vrachtwagens van Oost-Europese chauffeurs. Via detacheringsconstructies en schimmige uitzendbureaus worden onderbetaalde chauffeurs geronseld en schijnconstructies opgezet om de regels te ontwijken. Door betaling onder de minimumloongrens, in de praktijk niets anders dan uitbuiting, ontstaat oneerlijke concurrentie. Controlerende instanties (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) moeten veel beter handhaven op de rij- en rusttijden en de cabotageritten. Er moet worden gehandhaafd op chauffeurs-opleidingen, bijscholingen en minimale talenkennis, zodat ongekwalificeerde Oost-Europese chauffeurs geen gevaar meer vormen op onze wegen.

FVD wil:

 1. Aanleg A8-A9 versnellen, de N35 een volwaardige A35 maken, Westerscheldetunnel tolvrij.
 2. Maximumsnelheid terug naar 130 km/h en waar verantwoord hoger, naar Duits model.
 3. Snelheidsboetes en -controles gericht op veiligheid, niet om de staatskas te spekken.
 4. Nieuwe luchthaven in de Noordzee aanleggen, geen belastingen op vliegreizen.
 5. Subsidie voor innovatie, zoals hyperloops.
 6. Goede verbindingen met buitenland via hogesnelheidstreinen.
 7. Supersnel glasvezelinternet door het gehele land.
 8. Accijns en wegenbelasting omlaag: teruggeven kwartje van Kok. Nederland niet langer duurste autoland van Europa.
 9. Stoppen subsidie op elektrische auto’s.
 10. Aanpak onderbetaalde buitenlandse chauffeurs, schijnconstructies, illegale uitzendbureaus.
 11. Handhaven op rij- en rusttijden en cabotageritten. Overlast langs de weg actief bestrijden.
 12. Handhaven op chauffeursopleidingen, bijscholingen en minimale talenkennis.