EU

EU
  • Intelligente Nexit via artikel 50
  • Schengenverdrag opzeggen
  • Geen verdere uitbreiding en inmenging van de EU

Nederland is een handelsland en we verdienen veel geld over de grens. Maar we willen zelf beslissen over onze budgetten, wetten en regels. Wij willen controle over onze grenzen. Geen ongecontroleerde immigratie en snelle en effectieve grenscontroles.

Dit alles is onverenigbaar met de EU. De EU is geen vrijhandelszone maar een douane-unie. Dat betekent dat de EU het recht heeft zich met alle producten te bemoeien die zich op het Nederlands grondgebied bevinden. Met alle productiemethoden, arbeidsomstandigheden, belastingstelsels, onderwijsregels, aanbestedingen, overheidssteun, enzovoorts. Die regeldruk verstikt ons MKB en onze agrarische sector. De pulsvissers, de boeren en de maakindustrie worden uit de markt gedrukt terwijl grote landen, zoals Frankrijk, in Brussel regels kunnen maken die vooral goed uitpakken voor henzelf.

Ook is het ‘vrij verkeer van personen’ (lees: open grenzen) een onlosmakelijk onderdeel van die interne markt. De gevolgen zijn bekend: jaar in, jaar uit meer immigranten die via de smokkelroutes vanuit Noord-Afrika de Middellandse Zee oversteken en dan vanuit Italië doorreizen naar Nederland. Door het Schengenverdrag en het vestigingsrecht kan Nederland daar, zodra deze inreizigers een paspoort hebben, niets meer tegen doen. Dat moet stoppen.

Bovendien is Nederland al decennialang een van de grootste nettobetalers. Steeds meer Nederlands belastinggeld vloeit naar armere EU-landen. Het is niet onze taak om armere landen te subsidiëren. Maar nu wordt ons belastinggeld in andere EU-landen soms zelfs als subsidie gebruikt om op oneerlijke wijze Nederlandse bedrijven te beconcurreren. De EU verwordt tot een transferunie, waarin Nederland steeds meer soevereiniteit en steeds meer welvaart verliest.

Wij bepleiten daarom een ander samenwerkingsmodel, waarin soevereine natiestaten handeldrijven en overleggen, markttoegang faciliteren en respectvol met elkaar omgaan - zonder centralistische bureaucratie in Brussel. Dat wil dus zeggen: meer bilaterale en multilaterale handelsverdragen, zonder tussenkomst van Brussel. Nederland kan het best floreren als soevereine staat; niet als provincie van een Europese superstaat waarin onze welvaart steeds verder wordt afgetapt, onze democratie wordt gekortwiekt en onze grenzen ongelimiteerd blijven openstaan. Daarom willen wij toetreden tot de Europese Vrijhandelsassociatie, die we graag helpen uitbouwen.

FVD wil:

  1. Intelligente uittreding uit de EU (Nexit) via artikel 50.
  2. Schengenverdrag opzeggen.
  3. Vrijhandel zonder politieke superstructuur, zoals de EVA (EFTA).
  4. Geen verdere uitbreiding en inmenging van de EU.
  5. De EU mag nooit de macht krijgen om zelf belasting te heffen.
  6. Actief gebruik vetorecht bij iedere stap richting Federale Staat van Europa.