Economie en belastingen

Economie en belastingen
 • Belastingen verlagen door overheid te verkleinen
 • Belastingstelsel vereenvoudigen
 • Btw verlagen

We geloven in een dynamische samenleving, vol kansen, innovatie en (dus ook) welvaart. Daarom kiezen wij voor ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiing, voor lage belastingen, voor het belonen van succes en kwaliteit. Wij kiezen ervoor om mensen de vrijheid te geven hun leven in te richten zoals zij dat willen.

Dus we streven naar een kleine overheid met zo laag mogelijke overheidsuitgaven. Op dit moment is het tegenovergestelde het geval: de overheid is de grootste werkgever van Nederland. Er is een overschot aan regels, klagers, procesbegeleiders, compliance officers en risicomanagers. We zien een tweedeling ontstaan tussen mensen met een 'vaste' (overheids)baan en mensen die maar moeten zien hoe ze iedere maand een inkomen hebben.

Ons belastingsysteem is nodeloos ingewikkeld. De belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd - en verlaagd - worden.

We willen een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk € 20.000. Dit heeft onmiddellijk positief effect op het besteedbaar inkomen en is gunstig voor mensen met lage inkomens en voor AOW’ers. Een hoge belastingvrije voet is een stimulans om te gaan werken vanuit een uitkeringssituatie en kost werkgevers geen extra geld. Naast de belastingvrije voet willen we een vlaktaks met één of maximaal twee generieke en zo laag mogelijke belastingtarieven. Lagere belastingen zijn alleen mogelijk door de alsmaar stijgende overheidsuitgaven te verlagen. Door te stoppen met peperduur klimaatbeleid, de massale immigratie van kansarmen en te snijden in overheidssubsidies, komen vele miljarden vrij.

De erf- en schenkbelasting vinden we onrechtvaardig. We willen de erf- en schenkbelasting daarom afschaffen.

FVD wil:

 1. Lagere belastingen door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te verlagen.
 2. Grondige vereenvoudiging belastingen-, toeslagen- en premiestelsel.
 3. Energiebelastingen sterk verlagen; ODE wordt afgeschaft.
 4. Rechtvaardiger belastingstelsel: (meer) werken moet altijd lonen.
 5. Minder bureaucratie: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen.
 6. Hogere belastingvrije voet van € 20.000, in combinatie met lage vlaktaks.
 7. Beschermen van nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water en energie.
 8. De btw verlagen van 21% naar 19% en van 9% naar 6%.
 9. Erf- en schenkbelasting afschaffen.
 10. Stoppen buitensporige vermogensrendementsheffing voor spaarders.
 11. Teruggeven Kwartje van Kok.
 12. Box 3 heffing op basis van het werkelijk rendement.
 13. Stoppen subsidie op elektrische auto’s.