De Euro

De Euro
  • Nederland uit de euro
  • Nooit akkoord gaan met welvaartsoverdracht
  • EU-lidstaten niet dwingen de euro in te voeren

Eén munt, maar verschillende economieën, landen en culturen? Dat werkt niet. Om regeringen en banken in Zuid-Europa overeind te houden, drukt de Europese Centrale Bank vele miljarden bij. Als neveneffect verdampen de Nederlandse pensioenen. In de zomer van 2020 ging premier Rutte daar bovenop nog akkoord met honderden miljarden aan nieuwe steunpakketten voor Zuid-Europa. En dat zal alleen maar toenemen. Dit moet stoppen: de euro is niet houdbaar. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Als tussenfase richting de onvermijdelijke NEXIT kan Nederland eisen dat lidmaatschap van de EU ook mogelijk wordt zónder deel te blijven nemen aan de euro. De euro wordt zodoende een optie, geen verplichting

Wij willen:

  • Nederland uit de euro. We voeren weer een eigen munt in en treden uit de schuldenunie.
  • Eisen dat lidmaatschap van de Unie ook mogelijk blijft zonder deelname aan de euro, zodat landen als Polen en Slovenië niet gedwongen worden om de dramatische munt in te voeren.
  • Zolang Nederland nog in de euro zit: nooit akkoord gaan met (nog meer) welvaartsoverdracht.