Corona

 • Geen permanente coronawet
 • Nooit meer lockdowns, QR-codes, mondkapjes en 1,5 meter afstand
 • Geen directe of indirecte vaccinatieplicht

Met een wereldwijde IFR van 0,23% is corona ongeveer even gevaarlijk als de gemiddelde seizoensgriep. Voor mensen onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden is de kans om aan corona te overlijden verwaarloosbaar.

Vrijheidsbeperkende maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan zijn niet alleen onnodig, maar ook ineffectief en zelfs zeer schadelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lockdowns, QR-codes en mondkapjes niet of nauwelijks werken, terwijl ze veel maatschappelijke en economische schade aanrichten.

De mRNA-vaccins doen niet wat ons is beloofd. Ze bieden geen (langdurige) bescherming - omdat het coronavirus continu muteert - en voorkomen niet dat je het virus overdraagt aan een ander. Daarnaast hebben de vaccins uiteenlopende bijwerkingen. FVD stelt de lichamelijk integriteit voorop: iedereen moet vrij zijn om zelf een risicoafweging te maken. Van een directe of indirecte vaccinatieplicht - bijvoorbeeld door mensen toegang tot delen van het sociaal-maatschappelijk leven te ontzeggen - mag geen sprake zijn.

FVD vindt het zorgelijk dat er met de introductie van de QR-code een digitale infrastructuur is opgetuigd waarmee mensen worden buitengesloten van de maatschappij wanneer ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In China zien we waarin zo’n samenleving kan uitmonden.

FVD wil:

 1. Geen permanente coronawet.
 2. Nooit meer vrijheidsbeperkende maatregelen.
 3. Nooit meer een (in)directe vaccinatieplicht.
 4. Nooit meer een QR-systeem dat wordt ingezet om Nederlanders uit te sluiten van het sociaal-maatschappelijk leven.
 5. Stoppen met periodieke coronavaccinatiecampagnes tegen corona.
 6. Alle historische QR-data, die nog steeds worden opgeslagen, vernietigen.
 7. Structurele verhoging van het aantal IC-bedden.
 8. Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.
 9. Het verbod op veilige en beproefde medicijnen die werken tegen corona, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, opheffen.
 10. Stoppen met fusies en het sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te behouden.