Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
  • Stoppen met 'ontwikkelingshulp'
  • Nederlandse belang voorop: handel i.p.v. 'hulp'
  • Geen subsidies voor ngo's

We zijn voorstander van internationale handel. Van oudsher is Nederland een handelsnatie en het liefst drijven wij handel op een wijze die voor ons zo goedkoop en gemakkelijk mogelijk is. FVD is echter tegen de multilaterale handelsverdragen die worden uitonderhandeld door de Europese Unie, zoals TTIP (Verenigde Staten), CETA (Canada) en MERCOSUR (ZuidAmerika). Doordat de EU namens 27 verschillende landen handelsverdragen moet onderhandelen, is de uitkomst voor geen van de 27 landen optimaal. Waar grotere landen als Duitsland en Frankrijk effectiever voor hun belangen opkomen, raken de Nederlandse handelsbelangen ondergesneeuwd.

In de relaties met ontwikkelingslanden heeft Nederland de afgelopen decennia foute keuzes gemaakt. Het staat iedere Nederlander die begaan is met het lot van mensen in andere landen natuurlijk vrij om geld over te maken naar bepaalde organisaties of om daar zelf heen te gaan en aldaar te helpen met het verbeteren van bepaalde omstandigheden. Dat is echter geen taak voor de regering. De Nederlandse regering heeft het eigen land tot beleidsterrein. De plannen voor de uitgaven van ontwikkelingshulp staan bovendien al voor de komende tien jaar vast. Dat moet per direct zerobase worden, zodat er flexibel en alleen wanneer écht nodig hulp geboden kan worden.

Daarom zijn wij ertegen dat Nederland 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking wil besteden - ook al verklaarde de Verenigde Naties dit onlangs tot norm. Wij begrijpen dat de meeste lidstaten van de Verenigde Naties graag zien dat rijkere landen hen betalen – zo gaat het in de Europese Unie ook – maar wij zien geen enkele reden voor deze heffing.

FVD wil:

  1. Het Nederlandse belang voorop: handel i.p.v. 'ontwikkelingshulp'
  2. Referenda over multilaterale handelsverdragen.
  3. Stoppen met 'ontwikkelingshulp' en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan getroffen regio’s.
  4. Geen militaire missies die eigenlijk verkapte ontwikkelingshulp zijn.
  5. Stoppen met subsidies aan non-gouvernementele ontwikkelingshulporganisaties.
  6. Stoppen met subsidies aan activistische clubs die het regeringsbeleid ondermijnen.