Basis- en voortgezet onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs
 • Kleinschaliger onderwijs
 • Minder administratieve rompslomp voor docenten
 • Geen gastlessen van activistische clubs over seksualiteit

Goed basisonderwijs - waarin kinderen de fundamenten van taal, rekenen en sociale omgang meekrijgen - is essentieel voor een gezonde samenleving. De balans is teveel op het sociale element komen te liggen en te weinig op kennisoverdracht. Dat moet hersteld worden.

Klassen zijn momenteel veel te groot. Het gevolg hiervan is dat leerlingen te weinig aandacht krijgen en leerlingen op elk niveau onvoldoende uitgedaagd worden. Hetzelfde geldt voor middelbare scholen. De schoolbesturen zijn te groot, scholen te massaal en klassen te vol voor individuele aandacht.

FVD vindt dat de leerkracht meer professionele ruimte en vertrouwen moet krijgen en daarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor goed onderwijs dient te krijgen. Als aanzien en beloning van leerkrachten omhoog gaat, de groepen kleiner worden, de werkdruk daalt en het passend onderwijs zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs, wordt het beroep van leerkracht weer een stuk aantrekkelijker waardoor er meer instroom plaatsvindt en het lerarentekort opgelost kan worden.

FVD wil:

 1. Kleinere groepen in de klas: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht.
 2. Meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor goed onderwijs bij de leerkracht.
 3. Geen gastlessen van activistische clubs (zoals de Rutgers Stichting) over seksualiteit.
 4. Inzetten op kwaliteit door betere selectie van docenten.
 5. Hogere beloning voor de leerkrachten.
 6. Minder administratieve rompslomp voor docenten zodat ze zich bezig kunnen houden met hun vak.
 7. Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen.
 8. Keuzevrijheid in aan te bieden extra vakken behouden.
 9. Kleinschaliger onderwijs: middelbare scholen met minder scholieren en eigen schoolbesturen.
 10. Onderzoek naar nefaste gevolgen digitalisering op leerprestaties.