menu

Fryslân

Fryslân
Albert G. van Dijk

Albert G. van Dijk (34 jaar) - Fractievoorzitter

Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten.’

Albert is werkzaam als docent geschiedenis en economie. Daarnaast is hij oud-reservist. Van Dijk bedrijft politiek vanuit traditie, gemeenschapsgevoel en loyaliteit.

Hylke Jellema

Hylke Jellema (24 jaar) - Commissielid

Realistische politiek terugbrengen naar ons Fryslân.

Hylke is een echte techneut. Hij studeert Creatieve Technologie waar hij zich ontwikkelt op het gebied van informatica. Als ondernemer ondersteunt Hylke bedrijven en particulieren met de toepassing van software. In zijn vrije tijd is hij te vinden op de waterskibaan aan het prachtige Sneekermeer.

Nanne Feenstra

Nanne Feenstra (31 jaar) - Fractiemedewerker

Wy bin een grutsk folk, Ik bin bliid om my dêrfoar yn te setten.

Nanne heeft de jeugdbeweging van Forum voor Democratie in Friesland opgezet. Als fractieondersteuner voor de gemeenteraad zet hij zich dagelijks in voor het belang van de Leeuwarder.

Ted Baas

Ted Baas (27 jaar) - Fractiemedewerker

De stem van het Friese volk heeft al jaren niet meer het hoogste gezag, zoals zij deze behoort te hebben.

Theodorus Johannes Baas is geboren en opgegroeid in zijn huidige woonplaats Harkema. Naast zijn HBO-Rechten studie aan de Thorbecke Academie, is hij reeds werkzaam als beleidsmedewerker voor de Statenfractie van FVD Fryslân. Ted vindt het van belang dat er afgerekend wordt met de gesloten bestuurscultuur. Volgens hem dient er een stop te komen op partijpolitieke benoemingen van bestuursfuncties, zoals bijvoorbeeld die van de gedeputeerde.

Bedankt voor uw stem op FVD!

Wat FVD Fryslân wil

  • Niet meewerken aan nieuwe vergunningen voor AZC’s en de bestaande vergunningen intrekken
  • Provincie moet niet opdraaien voor de kosten van Rijksbeleid
  • Geen onteigening van onze boeren
  • Een provinciaal initiërend en bindend referendum invoeren
Verkiezingsprogramma

Bekijk het hele FVD-verkiezingsprogramma

Download het hele programma in PDF of lees het hierboven per standpunt.

Socials

E-mailadres